Tủ sắt thanh lý

Tủ sắt thanh lý của xưởng là tủ sắt còn mới 100% nhưng do còn tồn vài cái nên thanh lý dọn kho cho trống để hàng mới.

Hiển thị một kết quả duy nhất