Kệ lưu trữ

Kệ lưu trữ là sản phẩm kệ sắt dùng để lưu trữ hồ sơ văn phòng, thiết bị, hàng hóa,… ở văn phòng, kho bãi, nhà sách,…

Hiển thị một kết quả duy nhất